image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim Bilgileri

BİRİM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik
Tel   : 0 378 223 54 01 - 223 50 51
Fax  : 0 378 223 50 42
e-Mail: genelsekreterlik@bartin.edu.tr

kep adresi: bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Genel Sekreter V.        Dr. Öğr. Üye. Said CEYHAN 223 54 01     sceyhan@bartin.edu.tr
Genel Sekreter Yrd.    Bülent BAYBURTLU    223 51 08     bbayburtlu@bartin.edu.tr
Şube Müdürü Recep MEMUS 223 50 51    recepmemus@bartin.edu.tr
Şef      Leyla AYDIN    223 50 50     leylaaydin@bartin.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni    Aydın ÖNGÜÇ 223 50 50     aonguc@bartin.edu.tr