image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyon

   
        Misyon

     Ülkemizin ve üniversitemizin bütçe dengesine katkıda bulunacak şekilde enerji kaynaklarımızın tasarruflu ve verimli kullanımını sağlamak. Ayrıca hazırlanacak eğitim programlarıyla Bartın Üniversitesi ailesi olarak tüm bireylerinin enerji kaynaklarını daha da tasarruflu kullanmasına katkıda bulunmaktır.

         Vizyon

      Tüm personelimiz ve öğrencilerimizin enerji tasarrufunu öğrenen değil öğreten birer bireyler olması ile üniversitemizin enerji maliyetlerinin minimum seviyede kalmasını sağlamak, bilgi eksikliğinden kaynaklanan enerji kayıplarını ortadan kaldırmak, enerji verimliliğini maksimize etmek, enerji maliyetlerini minimize eden yöntemler geliştirmek ve bu konuda bilinçli bir toplum oluşturmaktır.